Nhiệt Kế Điện Tử Omron MC-720 (Đo Trán) chính hãng
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S chính hãng
Máy xông mũi họng Omron NE-C28 chính hãng alothuoc.com
Máy Xông Mũi Họng Omron NE-C25, Máy xông khí dung chính hãng
Máy xông mũi họng khí dung Omron NE-C801KD (Vàng)
Máy xông khí dung Omron NE – C900 chính hãng alothuoc.com
Máy Massage xung điện Omron HV-F127 chính hãng
Máy đo huyết áp OMRON HEM–7121 chính hãng
Máy Đo Huyết Áp Omron HEM-8712 chính hãng (Trắng phối xanh)
Máy đo huyết áp Omron HEM-7130 chính hãng alothuoc.com
Máy đo huyết áp OMRON Hem-6121 Trắng chính hãng
Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Omron HEM-7120 chính hãng
Đai cố định cột sống Flamingo Lumbar Sacro Belt, size XL
Đai cố định cột sống cao cấp Flamingo Contoured Lumbar Sacro Belt size M,S,L, XL